Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Lista wszystkich aktualności
2018-07-18 07:06:51
"Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata", czyli Międzynarodowy Festiwal Folkloru, odbędzie się po raz szósty. Tym razem na kościerskiej scenie zaprezentują się m.in. zespoły z Meksyku, Turcji, Rosji czy Niemiec.
Zdjęcie
2018-07-18 06:57:02
Zapraszamy w dniu 20 lipca br. na Wieczór Disco - Polo. Wystąpią After Party, Markus P i Zajefajni. Szczegóły znajdują się na plakacie.
Zdjęcie
2018-07-17 14:28:54
Za nami jedna z największych imprez sezonu, czyli „Dni Kościerzyny”. Mieszkańcy naszego miasta oraz okolic z niecierpliwością czekali na spotkanie z Zenonem Martyniukiem, Anią Wyszkoni oraz Staszkiem Karpiel – Bułecką – liderem zespołu Future Folk, który zauroczył odbiorców swoim zachowaniem w programie Azja Express.
Zdjęcie
2018-07-16 14:34:29
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE INFORMUJE, IŻ ODPOWIEDZI E-MAIL W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA „DOBRY START” BĘDĄ WYSYŁANE Z ADRESU dsrifa@koscierzyna.gda.pl
Zdjęcie
2018-07-13 17:17:34
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wydłużeniu do dnia 18.07.2018r. do godz. 15:30 terminu składania ofert w postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.
Zdjęcie
2018-07-13 09:24:12
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 10 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu „CARITAS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas – etap 2”.
Zdjęcie
2018-07-11 13:25:53
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego „SOKÓŁ” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Kościerska strefa sportu – gramy w piłkę ręczną”. Oferta na realizację zadania publicznego
Zdjęcie
2018-07-11 08:47:19
Związek Gmin Wierzyca w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i zmianami od 1 października 2018r. rozpoczyna kampanię informacyjną "Gotowi w przyszłość, czyli w kierunku GOZ". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w zakresie segregacji odpadów komunalnych.
Zdjęcie
2018-07-11 07:57:51
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem lokalu użytkowego położonego w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 33, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonego w obrębie 09 miasta Kościerzyna
Zdjęcie
Stronę odwiedzono 540150 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget