Strona z portalu

  / Urząd / Budżet Obywatelski Miasta Kościerzyna / 2014
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z budżetu miasta, poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie wybór tych, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby.

Jak to działa w Kościerzynie?
W pierwszym etapie wszyscy mieszkańcy Kościerzyny, na specjalnie przygotowanych przez pracowników Urzędu Miasta formularzach, mogą zgłaszać propozycję projektów do realizacji w roku 2014 lub latach następnych. W tym czasie Burmistrz Kościerzyny powoła komisję, której zadaniem będzie weryfikacja wszystkich złożonych formularzy pod względem formalno-prawnym, jak i zbadanie gospodarności i celowości proponowanych przez mieszkańców zadań. Pracownicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta dokonają szacunkowej wyceny proponowanych projektów. Komisja w głosowaniu podejmie decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu zadań do dalszego procedowania. Przyjęte zadania zostaną opublikowane wraz z uzasadnieniem na oficjalnej stronie Miasta Kościerzyna i zostaną poddane sondażowi internautów. Ostatnim etapem będzie ujęcie projektów, które otrzymały największą liczbę głosów w sondażu internetowym, w projekcie budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2014, który przyjęty zostanie w drodze uchwały przez Radę Miasta Kościerzyna.

Pozostałe informacje:

  • Wszelkie regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2014 uregulowane zostały w drodze Uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLVIII/373/13 w dniu 25 czerwca 2013 roku.
  • Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji budżetowych oraz Formularz zgłaszania projektów na rok 2014 opublikowane są na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kościerzyna w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.
  • Wyniki konsultacji, sondaż internetowy oraz wszelkie komunikaty związane z procesem przeprowadzenia konsultacji budżetowych publikowane będą na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kościerzyna w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

ZOBACZ również:

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6890 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget