Strona z portalu

  / Młodzieżowa RM / Aktualności / LIST OTWARTY
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
LIST OTWARTY
Zdjęcie
W związku z wydarzeniami z ostatniej III Sesji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego (w dalszej części MRWP) oraz działaniami opiekuna ze Stowarzyszenia Morena, Pana Jarosława Sikorskiego wyrażamy głębokie zaniepokojenie wykorzystywaniem młodzieży do realizacji celów własnych poszczególnych osób i organizacji oraz jawnym tworzeniem swego rodzaju polityki wśród aktywnej młodzieży województwa pomorskiego.

Wcześniej wspomniany opiekun całkowicie zaniedbał porządek prawny III Sesji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego (zgodnie z pkt.1 §2. roz.I Statutu MRWP Stowarzyszenie Morena zajmuje się obsługą prawno-finansową), czego wynikiem są liczne, poważne naruszenia prawa powodujące nieważność III Sesji MRWP oraz wszelkich decyzji na niej podjętych. Są to m.in.:
- zmiana miejsca obrad na 4 dni robocze przed sesją oraz podanie błędnych informacji przez opiekuna, co sprawiło, iż znaczna część radnych nie była dostarczająco poinformowana, przez co nie była w stanie uczestniczyć w obradach
- w sesji, jako radni, wzięły udział dwie osoby (Patryk Szczepański oraz Szymon Krawczuk), których mandaty wygasły zgodnie z pkt.2 § 5. roz. II statutu MRWP (załącznik I), o czym świadczy §21. pkt 1 statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (załącznik II) oraz artykuł 17. Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Czerska (załącznik III).Te same osoby brały udział we wszelkich głosowaniach na III sesji podejmując wiążące decyzje
- na ręce przewodniczącego została złożona uchwała o odwołanie Przewodniczącego MRWP, natomiast zgodnie z pkt.2 §9. roz. III winien zostać złożony wniosek. Co więcej pod uchwałą podpisane były wcześniej wspomniane dwie osoby, których mandaty wygasły (załącznik IV)
- zgodnie z pkt.2 §9. roz.III statutu MRWP głosowanie o odwołanie Przewodniczącego MRWP odbywa się w głosowaniu jawnym, natomiast zostało przeprowadzone głosowanie tajne. W naszej opinii, czego statut nie precyzuje, odwołanie powinno odbywać się bezwzględną większością statutowego składu rady, natomiast ważnych głosów za odwołaniem było 7, czyli ¼+1 statutowego składu rady.
- opiekun z ramienia Stowarzyszenia Morena świadomie manipulował liczbą kworum nie uwzględniając niektórych radnych, reprezentujących dane miasto, tym samym dyskredytując niektóre miasta i ich reprezentantów młodzieży (przykładem jest Jagoda Grabowska z Młodzieżowej Rady Miasta Tczew. Załącznik V potwierdza, iż była reprezentantką swego miasta).
- zważywszy na fakt, iż podczas III sesji 2 radnych z różnych przyczyn opuściło obrady, na sesji obecnych było 10 prawomocnych radnych (rada liczy 24 radnych) , a tym samym sesja nie mogła być przeprowadzona z powodu na braku kworum. Jednak była kontynuowana, a co więcej wyłonione zostało nowe Prezydium, w którego skład weszły osoby, nie będące już prawnie radnymi lokalnych Młodzieżowych Rad, a tym samym MRWP.

Dodatkowo należy nadmienić, iż opiekun Jarosław Sikorski wielokrotnie dzielił młodzież z Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego jawnie dyskredytując dane regiony o czym niech świadczy fakt, że zabronił Prezydium poinformować radnych o zaproszeniu na I Kongres Rad Młodzieżowych w Słupsku (który zresztą odbywał się pod patronatem m.in. Marszałka województwa pomorskiego) i zaproponował organizację konkurencyjnych działań mających umniejszyć rolę tego wydarzenia, czy też zabronił organizację finalnych działań promujących wybory prezydenckie w tym samym mieście. Przy tym wszystkim chroniąc się organizacją, którą reprezentuje, czyli Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Wybrane przywołane sytuacje świadczą o braku jakiejkolwiek kultury politycznej. De facto zamiast łączyć i przełamywać bariery między poszczególnymi regionami dopuszczono się trwałego podzielenia młodzieży wskutek takich działań. Wydarzenia z III (w naszej opinii nieważnej) sesji MRWP są zakpieniem z zasad demokracji i większościowych decyzji z I sesji MRWP, które podjął ogół Rady. Spisek małej grupy osób i manipulacja poszczególnymi wydarzeniami wzięły górę nad istotą MRWP, jaką jest aktywizowanie młodzieży pomorskiej i działalność na rzecz pozytywnych inicjatyw skierowanych do młodzieży.

Apelujemy, by opiekę nad Młodzieżową Radą Województwa Pomorskiego przejął Urząd Marszałkowski, by w porę zatrzymać niebezpieczny proces w wyniku którego cierpi wyłącznie młodzież i demokracja. Chcemy uchronić Młodzieżowe Rady z województwa pomorskiego przed kolejnymi działaniami na szkodę młodzieży i długo budowanej misji MRWP, nad którymi górę biorą bliżej nieokreślone pobudki poszczególnych osób.

W przypadku braku wiążących decyzji i możliwości zwołania pod nową opieką III sesji MRWP zmuszeni będziemy rozważyć trwałe wystąpienie, czy też zaprzestanie jakiejkolwiek współpracy z Młodzieżową Radą Województwa Pomorskiego.

ZOBACZ - LIST OTWARTY

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6348 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget