Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XIV Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 1 lipca 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Sesja nr XIV

Rady Miasta Kościerzyna
1 lipca 2015 roku

Część I.          
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku dziennego obrad oraz przyjęcie protokołów z XI i XII sesji

lista obecności
przyjęty porządek obrad
protokół z XI sesji
protokół z XII sesji


Część II.         
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady -
prezentacja Burmistrza

Część III.        
Podjęcie uchwał dot. finansów miasta

  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie VIII emisji obligacji miejskich - XIV/87/15
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok - XIV/88/15
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XIV/89/15


Część IV.        
Uchwały dot. gospodarki nieruchomościami miejskimi

  • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 170/2, położonej przy ul. Leona Heykego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XIV/90/15
  • Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie - XIV/91/15


Część V.         
Pozostałe uchwały

  • Uchwała w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r. - XIV/92/15
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - XIV/93/15
  • Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2015 - XIV/94/15


Część VI.        
Sprawozdanie z realizacji Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Miejskiej Kościerzyna -
prezentacja


Część VII.       
Przygotowanie miasta do sezonu letniego;

- prezentacja KOSiR     
- prezentacja KDKCzęść VIII.      
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zakończenie sesji.


Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6150 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget