Strona z portalu

  / Urząd / AZBESTOWE ABC
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

www.wfos.gdansk.pl

 

Nazwa zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Kościerzyna – edycja 2019”

 

Planowany koszt kwalifikowany zadania:                     5.400,00 zł

Kwota wnioskowanej dotacji:                                     5.400,00 zł

Opis zadania:

Rok 2019 jest trzynastym rokiem realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna na lata 2006-2030”. W okresie realizacji Programu z terenu Miasta Kościerzyna w latach 2007-2018 usunięto i poddano utylizacji 401,92 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji Programu w tym okresie zamyka się kwotą 612 432,24 zł, z czego kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 295 419,32 zł.

W bieżącym roku zgłoszono do udziału w Programie demontaż materiałów zawierających azbest z 2 budynków mieszkalnych oraz z jednego budynku gospodarczego będących własnością osób prywatnych. Ponadto zgłoszono odbiór odpadów i materiałów zawierających azbest z 4 posesji pochodzących z demontażu z 2 domów jednorodzinnych i 1 budynku gospodarczego oraz odpadu magazynowanego na posesji jako materiał do pokrycia, który nie był wykorzystany. Zdemontowane materiały zawierające azbest zostaną na zlecenie Gminy Miejskiej odebrane, przetransportowane i zutylizowane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

Więcej informacji na temat azbestu i zadania:

PODSTAWOWE INFORMACJE O AZBEŚCIE

SZKODLIWE DZIAŁANIE  AZBESTU

AZBESTOWE ARCHIWUM

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta Kościerzyna odbywa się w trybie całorocznym.

 

Link na stronę Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  zakładka  

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6158 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget