Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXX Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 25 maja 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Sesja Rady Miasta Kościerzyna

Nr XXX z dnia 25 maja 2016 roku

Zaproszenie na Sesję

Część I

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
- lista obecności       
- przyjęty porządek obrad
- protokół z XXVII sesji
- protokół z XXVIII sesji

Część II.

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - sprawozdanie Burmistrza


Część III.

Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim - XXX/227/16
  2. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 1476/2, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 66 Pułku Kaszubskiej Piechoty - XXX/228/16
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy - XXX/229/16
  4. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7 - XXX/230/16
  5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie - XXX/231/16
  6. zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania - XXX/232/16
  7. oddalenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie - XXX/233/16


Część IV.

Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje oraz zakończenie sesji.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5369 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget