Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XXXIV Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 17 sierpnia 2016 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

XXXIV Sesja Rady Miasta Kościerzyna
17 sierpnia 2016

ZAPROSZENIE

Część I.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad
- Lista obecności

- Porządek obrad

Część II.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - prezentacja burmistrza


Część III
Podjęcie uchwał finansów miasta:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok - XXXIV/244/16
 • zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna - XXXIV/245/16

Część IV.
Podjęcie uchwał dot. gospodarki nieruchomościami miejskimi

 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/17, położonej przy ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XXXIV/246/16
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 585/1, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - XXXIV/247/16
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 300/2, położonej przy ul. Strzeleckiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XXXIV/248/16
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 69/4, położonej przy ul. Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - XXXIV/249/16
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu nr 68/1, 68/3, 68/4 i 69/1, położonych w rejonie ul. Kalinowej i Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna - XXXIV/250/16
 • podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta - XXXIV/251/16
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 36, położonej przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna - XXXIV/254/16
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/20, położonej w rejonie ulic Kartuska i Józefa Wybickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna - XXXIV/255/16

Część V
Podjęcie uchwał dot. kościerskiej oświaty.

 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych - XXXIV/252/16
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna - XXXIV/253/16

Część VI.
Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału miasta za 2015 rok,
- prezentacja KCSR
- prezentacja MPI KOS EKO
- prezentacja KTBS


Część VII.
Informacja o przygotowaniu szkół miejskich do roku szkolnego 2016 – 2017;
- prezentacja BOPO 1
- prezentacja BOPO 2
- prezentacja BOPO 3
- prezentacja BOPO 4


Część VIII.
Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zakończenie sesji.

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 5216 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget