Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XLIII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 1 lutego 2017 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała XLIII/324/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XLIII/323/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym
Uchwała XLIII/322/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Uchwała XLIII/321/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Uchwała XLIII/320/17 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XLIII/319/17 w sprawie zmiany uchwały nr LVI/420/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Uchwała XLIII/318/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/22, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/317/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 76/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/316/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/20, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/315/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 167/21 i 167/23, położonych przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Uchwała XLIII/314/17 w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kościerzyna”
Uchwała XLIII/313/17 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
Uchwała XLIII/312/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.
Uchwała XLIII/311/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 4695 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget