Strona z portalu

  / Rada Miasta / Sesje VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna / XLVII Sesja Rady Miasta Kościerzyna - 31 maja 2017 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

 

Otwarcie sesji, ustalenie porządku obrad, wręczenie nagród dla działaczy kultury i sportowców

 

Sprawozdanie Burmistrza z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym

Blok uchwał budżetowych

Uchwały Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

Program profilkatyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna, zatweirdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, sprawozdanie z gospodarowania zasobami mieszkalnymi

 

 Infomacja z działalności związku Gmin Wierzyca

 

Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zakończenie sesji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3888 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget