Strona z portalu

  / Urząd / AZBESTOWE ABC / ARCHIWUM
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

“Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna lata 2006-2030”, został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej w Kościerzynie z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała XXVI/199/12 w sprawie zmiany uchwały nr LII/364/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 maja 2006 r. zmienionej uchwałą nr XII/85/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz uchwałą nr LXI/486/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 – 2030"

Wszystkie zinwentaryzowane nieruchomości z terenu miasta Kościerzyna zarejestrowane są w bazie azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl

W latach 2007-2015 z terenu miasta usunięto 23.262,22 m² (314,04 Mg) wyrobów azbestowo-cementowych.  

Całkowite koszty zrealizowanych zadań wyniósł 557.901,91 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 271.753,32 zł.

Wkład własny z budżetu Miasta Kościerzyna wyniósł 286.148,59 zł.

Zestawienie tabelaryczne „Usuwanie azbestu z terenu m. Kościerzyna w latach 2007-2015”

Raporty z realizacji Programu za poszczególne lata 2007-2014
- Raport azbest 2007
- Raport azbest 2008
- Raport azbest 2009
- Raport azbest 2010
- Raport azbest 2011
- Raport azbest 2012
- Raport azbest 2013
- Raport azbest 2014
-
Raport azbest 2015
- Raport azbest 2016

Możliwości dofinansowania usuwania azbestu

Właściciele nieruchomości, którzy planują usuwanie pokryć dachowych azbestowo-cementowych  mogą ubiegać się o dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

Dofinansowanie usuwania azbestu realizowane jest w oparciu o “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest terenu Miasta Kościerzyna lata 2006-2030” oraz otrzymane wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Składanie wniosków odbywa się całorocznie osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna.

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miasta Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca i w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna.

POBIERZ:
- Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania
- Wniosek o dofinansowanie demontażu materiałów zawierających azbest
- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2006 - 2030", dostępny jest na stronie internetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz w.

Wszelkich informacji udziela p. Jerzy Łudzik, Wydział Rozwoju i promocji - pokój nr 35, II piętro, tel. 58 680 23 24

e-mail: fundusze@koscierzyna.gda.pl

Więcej informacji o azbeście znaleźć można:

- na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3488 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget