Strona z portalu

  / Urząd / Inne / KAWKA w Kościerzynie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

„KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji

poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”

 

Projekt „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Poprawa jakości powietrza.
Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Charakterystyka projektu:

Projekt „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła” polegał na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne w 29 budynkach należących do prywatnych właścicieli, w tym w 27 jednorodzinnych oraz 2 wielorodzinnych. W wyniku realizacji Projektu zlikwidowano 54 piece węglowe.

Efekt rzeczowy i ekologiczny:

 • Zmiana systemu ogrzewania w 29 budynkach należących do prywatnych właścicieli:
  - 27 jednorodzinnych
  - 2 wielorodzinnych
 • Likwidacja 54 piecy węglowych
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłem PM 10 – 1,560 Mg/rok
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłem PM 2,5 – 1,465 Mg/rok
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń CO2 – 184,233 Mg/rok

Finansowanie Projektu:

 • Koszt kwalifikowany – 1 535 032,50 zł
 • Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW – 676 037,95 zł
 • Wkład własny – 858 994,55 zł, w tym:
  - Wkład własny mieszkańców – 564 307,39 zł
  - Wkład własny Miasta – 294 687,16 zł

www.wfos.gdansk.pl

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 2678 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget