Strona z portalu

  / Spółki / Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie w likwidacji / Informacje
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Informacje

KFPK
KOŚCIERSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C;
e-mail:
poczta@kfpk.pl

Cele Funduszu

 • Celem „Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających: realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, szczególnie poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorstwom, osobom tworzącym miejsca pracy, dodatkowych źródeł zabezpieczeń dla oferowanych przez banki kredytów lub pożyczek a także dotacji i refundacji udzielanych z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Instytucje aktywnie uczestniczące w programach tworzących miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

Klienci

 • o poręczenia kredytowe i pożyczkowe moga się ubiegać
  - osoby fizyczne i prawne, które w wyniku udzielonego poręczenia utworzą nowe miejsca pracy, z przeznaczeniem wyłącznie dla osób bezrobotnych, - osoby bezrobotne podejmujące samodzielną działalność gospodarcza

Przedmioty poręczenia

 • poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki, dotacje i refundacje przeznaczone na sfinansowanie:
  - zakupu produkcyjnych, usługowych i handlowych środków trwałych,
  - zakupu produkcyjnych, usługowych i handlowych środków obrotowych,
  - w uzasadnionych przypadkach kosztów remontów i adaptacji pomieszczeń na cele działalności gospodarczej.

Okres poręczenia

 • Poręczenia są udzielane na okres 4 lat.

Wysokość poręczenia

 • poręczenie może być udzielane do maksymalnej wysokości 60% kwoty zaciąganego kredytu lub pożyczki, powiększonego o 60% odsetek za pierwszy rok trwania umowy, którą poręcza poręczenia udziela się do kwoty 30 000 zł, a w wyjątkowych przypadkach może być udzielone w kwocie wyzszej

Zabezpieczenie poręczenia

 • wymaga się zabezpieczenia udzielonego poręczenia w formie weksla in blanco kredytobiorcy lub innego zabezpieczenia majątkowego

Informacje dodatkowe

 • Od udzielonego poręczenia Spółka pobiera od Beneficjenta jednorazowo prowizję uzależnioną od okresu obowiązywanie poręczenia i naliczaną od kwoty objętej poręczeniem:
 • Wnioski o udzielenie poręczenie można otrzymać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, w Bankach współpracujących oraz ich oddziałach, a także na stronie internetowej funduszu www.kfpk.pl
 • Prezes Zarządu Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych udziela informacji codziennie pod numerem telefonu 693-462-835
  • prowizja w wysokości 1,5% od kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres 2 lat,
  • prowizja w wysokości 3% od kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres 4 lat.

Miejsce składania wniosków

 • Wnioski należy składać w Biurze Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Banki udzielające kredyty z poręczeniem KFPK

 • Bank Spółdzielczy w Kościerzynie
 • Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim oraz w Oddziały/ Stara Kiszewa, Lipusz, Skarszewy
 • Poręczenie może być udzielone także pozostałym bankom.
Strona: 1 
Stronę odwiedzono 7682 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget